Wanneer het rijbewijs is ingevorderd omdat iemand teveel heeft gedronken en gereden kan de Officier van Justitie het rijbewijs houden. Ook het CBR komt echter in het spel. Ook hun kunnen het rijbewijs voor een lange periode in beslag houden. Het gebeurt in gevallen dat een normale bestuurder een alcoholgehalte had wat hoger was dan 785 ugl en een beginnend bestuurder een alcoholgehalte wat hoger was dan 570 ugl. Ook kan het gebeuren wanneer in vijf jaar er drie keer het rijbewijs is ingevorderd in verband met rijden onder invloed.

Een klaagschrift heeft geen zin

Wanneer iemand binnen een periode van vijf jaar drie keer is aangehouden voor een overtreding in verband met alcohol dan heeft een klaagschrift geen zin. Het CBR zal het rijbewijs dan ook innemen. Wanneer het CBR de informatie heeft gekregen van de derde aanhouding dan zal het CBR een onderzoek naar de rijbekwaamheid opleggen. De geldigheid van het rijbewijs wordt opgeschort. Stuurt iemand toch een klaagschrift naar de rechtbank om het rijbewijs terug te krijgen dan zal dit op niets uitlopen. Het CBR zal de beslissing van de rechter namelijk overrulen. Ook al zou de rechter akkoord gaan met het teruggeven van het rijbewijs dan komt het alsnog niet bij de eigenaar terug. Het rijbewijs gaat namelijk naar het CBR toe. Misschien heeft iemand een keer geluk dat de politie de laatste aanhouding niet heeft doorgegeven aan het CBR.

Het rijbewijs terugkrijgen

Het is mogelijk om ook van het CBR het rijbewijs sneller terug te krijgen. Het is een andere situatie en procedure. Een klaagschrift heeft echter geen zin. Het is wel goed om een advocaat het proces verbaal op te vragen bij justitie. Maak een pro forma bezwaar tegen de beslissing van het CBR. In ongeveer een vijfde van alle zaken zijn er fouten gemaakt door de politie bij het alcoholonderzoek. Het moet allemaal volgens strikte regels verlopen. Als er geen fouten zijn gemaakt moet men wel meewerken aan het onderzoek voor de geschiktheid van het CBR.

Het onderzoek

Wanneer iemand meewerkt aan het onderzoek dan moet men naar een psychiater gaan. Men zal onderzoeken of er sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Het is een serieus onderzoek. Ongeveer 80 procent van de mensen komt de eerste keer niet door dit onderzoek.

Afstemming CBR en de rechtbank

Er zal een afstemming in de straf komen tussen het CBR en de rechter. Het is goed om je bij te laten staan door een advocaat die verstand van zaken heeft rondom deze CBR procedures.